การถอนฟัน

การถอนฟัน(Teeth Extraction) จะทำในกรณีที่ฟันซี่นั้นผุ แ […]

การอุดฟัน

การอุดฟัน เป็นวิธีบูรณะฟันที่มีการสูญเสียเนื้อฟันจากสาเ […]

การขูดหินปูน

การขูดหินปูน คือ การกำจัดหินปูนทำได้โดยการขูดเอาก้อนหิน […]