ติดตามเรา

ทันตกรรม เพื่อความสวยงาม

     การทำวีเนียร์หรือที่เรียกกันว่า เคลือบฟันเทียมนั้น คือการติดแผ่นเซรามิก หรือคอมโพสิตที่มีความบางปิดทับลงไปบริเวณผิวด้านหน้าของฟันเพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของฟัน เช่น

 1. แก้ไขปัญหาฟันสีเทาที่เกิดจากยาเตตร้าไซคลีน
 2. แก้ไขรูปร่างของฟันที่ไม่ดี
 3. แก้ไขการเรียงตัวของฟัน
 4. แก้ไขปัญหาสำหรับผู้ที่มีฟันซี่เล็กหรือใหญ่เกินไป
 5. ฟันบิ่น แตกหรือหัก หรือฟันที่มีผิวฟันไม่เรียบ
 6. ผิวฟันด้านหน้าถูกทำลาย เช่นฟันที่ผุด้านหน้า
 7. ฟันกร่อน ฟันสึก 

     วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาของความผิดปกติในลักษณะต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นให้มีสีขนาด และการเรียงตัวของฟันที่สวยงาม รวมทั้งเพิ่มความแข็งแรงและทนทานให้แก่ผิวฟันอีกด้วย

      ทั้งนี้คราบสีต่าง ๆ เช่นคราบอาหารคราบบุหรี่ ชา และกาแฟ จะไม่สามารถติดบนวัสดุเซรามิกที่ใช้ในการเคลือบผิวฟันได้ ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจึงไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการติดสีจากคราบดังกล่าว

เคลือบฟันเทียม ( Veneer)

เคลือบฟันเทียมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดตามชนิดของวัสดุ

 • เซรามิกวีเนียร์ (Porcelain Veneer)
  • วัสดุชนิดนี้มีความแข็งแรงทนทาน มีความใสใกล้เคียงฟันธรรมชาติมาก ทำให้เป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน
 • คอมโพสิตวีเนียร์ ( Direct Composite )
  • คอมโพสิตวีเนียร์คือการใช้วัสดุอุดสีเหมือนฟัน สร้างรูปร่างของฟันขึ้นมาใหม่ วิธีนี้อาจจะมีการกรอฟันหรือไม่กรอฟันก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพฟันและการสบฟันของคนไข้ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมเนื่องจากใช้เวลาไม่นานและค่าใช้จ่ายถูกกว่า

เคลือบฟันเทียมหรือวีเนียร์เหมาะสำหรับใครบ้าง

 • ผู้ป่วยที่มีฟันดำ ด่าง หรือเปลี่ยนสี อาจจะเนื่องจากการรักษารากฟัน หรือเกิดจากการใช้ยา เตตร้าไซคลิน หรือยาชนิดอื่นๆ หรือ ฟันที่ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไป หรือฟันเปลี่ยนสีที่เกิดจากการอุดฟัน
 • ผู้ป่วยที่มีฟันผุ กร่อน
 • ผู้ป่วยฟันแตก หรือฟันบิ่น
 • ผู้ป่วยฟันที่เรียงตัวไม่สวยงาม ไม่สวยงาม ไม่อยู่ในแนวเดียวกัน หรือผิดรูปร่าง หรือฟันไม่เรียบ
 • ผู้ป่วยฟันที่มีช่องว่าง ช่องห่างระหว่างกัน (ต้องการปิดรอยห่างระหว่างซี่ฟัน)

ข้อจำกัดในการเคลือบฟันเทียมหรือวีเนียร์

 1. ผู้ป่วยที่มีเหงือกอักเสบรุนแรง หรือเป็นโรคปริทันต์อักเสบ
 2. ผู้ป่วยที่ poor oral hygiene คือ ไม่รักษาความสะอาดช่องปากหรือดูแลสุขภาพฟันได้
 3. ฟันที่ผุอยู่แล้วควรได้รับการอุดก่อนทำวีเนียร์
 4. ผู้ป่วยที่สบฟันแรงหรือมีการนอนกันฟันรุนแรง
 5. ผู้ป่วยที่มีฟันซ้อนเกมากเกินไป
 6. ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมหรือนิสัยการใช้ฟันที่ผิดปกติ เช่น ชอบกัดเล็บมือ กัดดินสอ แทะของแข็งๆ
 7. คนไข้ที่มีการสบฟันที่ผิดปกติ เช่น มีการสบฟันลักษณะปลายฟันชนกัน ( Edge to edge occlusions) การสบฟันล่างคร่อมบน (Class III)
 8. ผู้ป่วยที่ฟันยังขึ้นไม่เต็มซี่

เซรามิกวีเนียร์ (Porcelain Veneer)

วัสดุชนิดนี้มีความแข็งแรงทนทาน มีความใสใกล้เคียงฟันธรรมชาติมาก ทำให้เป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน

คอมโพสิตวีเนียร์ ( Direct Composite )

คอมโพสิตวีเนียร์คือการใช้วัสดุอุดสีเหมือนฟัน สร้างรูปร่างของฟันขึ้นมาใหม่ วิธีนี้อาจจะมีการกรอฟันหรือไม่กรอฟันก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพฟันและการสบฟันของคนไข้ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมเนื่องจากใช้เวลาไม่นานและค่าใช้จ่ายถูกกว่า

ข้อปฏิบัติหลังการเข้ารับการเคลือบฟันเทียม(วีเนียร์)

 1. ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
 2. ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง
 3. ควรให้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณที่ได้รับการบูรณะตกแต่งฟัน
 4. ควรหลีกเลี่ยงการดื่มหรือรับประทานอาหารที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูง เช่นน้ำมะนาวเป็นต้น
 5. ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน
 6. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน 24 ชั่วโมงหลังการติดยึดวัสดุการ เคลือบฟันเทียม (วีเนียร์)
 7. อาการเสียวฟันอาจเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยบางท่าน โดยอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้เองภายในเวลาไม่นาน ซึ่งถ้าเกิดอาการเสียวฟันคนไข้สามารถรับประทานยาแก้ปวดก็จะสามารถบรรเทาอาการปวดได้ระดับหนึ่ง