ติดตามเรา

ทันตกรรมปริทันต์ (เหงือก)

จะแบ่งเป็นการรักษาได้ 2 ประเภทคือ

  1. โรคเหงือกอักเสบ
  2. การผ่าตัดเหงือก
    เพิ่มความยาวฟัน

โรคเหงือกอักเสบ หรือ โรคปริทันต์

     คือ การอักเสบของเหงือกที่มีสาเหตุจากคราบแบคทีเรีย และหินปูนที่เกาะอยู่ที่ผิวฟัน โรคเหงือกอักเสบสามารถรักษาได้ง่ายโดยการขูดหินปูนทำความสะอาดฟันโดยทันตแพทย์ แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี ถ้าปล่อยคราบแบคทีเรียทิ้งไว้นาน ๆ คราบแบคทีเรียนี้จะค่อย ๆ แข็งตัวขึ้นจนกลายเป็นหินปูน และทำลายเนื้อเยื่อเหงือกและกระดูกเบ้าฟัน ในช่วงแรกของโรคเหงือกอักเสบนี้ สามารถรักษาให้กลับเป็นปกติเนื่องจากกระดูกและเนื้อเยื่อรอบรากฟันยังไม่ถูกทำลาย แต่ถ้าทิ้งไว้นานโดยไม่รักษาโรคเหงือกอักเสบก็อาจกลายเป็นโรคปริทันต์อักเสบได้ ทำให้เกิดความเสียหายกับฟันและกระดูกรอบรากฟันอย่างถาวร จนทำให้ฟันโยกและต้องถอนในที่สุด

การผ่าตัดเหงือก เพิ่มความยาวฟัน

     เป็นการผ่าตัดร่วมกับการรักษาอื่นๆ ช่วยให้สามารถบูรณะฟันได้ โดยส่วนมากแล้วมักทำร่วมกับการอุดฟัน การรักษารากฟัน หรือการทำครอบฟัน ฟันของเรามีรากฟันฝังอยู่ในกระดูก เหนือจากกระดูกขึ้นมาอีกประมาณ 3 มม. เป็นที่อยู่ของเหงือกที่จะยึดกับผิวของตัวฟันไว้ ในกรณีที่ฟันผุ หรือว่าฟันแตก ที่อยู่ลึกต่ำลงไปกว่าขอบเหงือก หรือลึกลงไปถึงระดับขอบกระดูก เราจะไม่สามารถรักษารากฟัน หรือ บูรณะฟันด้วยการอุดฟันหรือครอบฟันได้เลย เนื่องจากขอบของวัสดุอุด หรือขอบของครอบฟัน ต้องวางอยู่บนเนื้อฟัน ไม่สามารถวางทับอยู่บนเหงือกได้ หากวางขอบของครอบฟันอยู่บนเหงือกที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อน พลิกไปมาได้ตลอดเวลา จะทำให้มีน้ำลายรั่วซึมเข้าไปใต้ครอบฟัน เกิดรอยผุใต้ครอบฟันตามมา