การจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบ Damon หรือ Clarity SL

การจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบ Damon หรือ Clarity SL
การจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบ Damon หรือ Clarity SL

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใส่ยางรัดฟัน ทำให้การเคลื่อนฟันทำได้เร็วขึ้น และยังเป็นระบบที่ช่วยลดระยะเวลาในการรักษา ทำให้การรักษาเสร็จเร็วขึ้นดี ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือจัดฟันแบบ Damon ให้มีความหลากหลายของเครื่องมือยิ่งขึ้นมาว่าจะเป็นขนาด รูปร่าง หรือความสวยงามของเครื่องมือ ได้แก่

 1. Damon Q ซึ่งมีขนาดของเครื่องมือที่เล็กกว่าเครื่องมือ Damon แบบเดิม
 2. Damon Clear เป็นชนิดที่ช่วยเรื่องความสวยงามของเครื่องมือ ทำให้มองเห็นไม่ชัด หรือมองไม่เห็นเครื่องมือขณะจัดฟันอยู่
จัดฟันด้วย Damon หรือ Clarity SL

ประโยชน์ของการจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบ Damon

 • การรักษาที่เร็วขึ้น
 • ไม่ต้องถอนฟันโดยไม่จำเป็น
 • สบายกว่า โดยปราศจากแรงดึงแน่นในปาก
 • ไม่ต้องพบทันตแพทย์บ่อย
 • มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนฟันมีแรงเสียดทานของเครื่องมือน้อย

ประโยชน์ของการจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบ Damon Q

 • การรักษาที่เร็วขึ้น
 • สบายกว่า โดยปราศจากแรงดึงแน่นในปาก
 • ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์บ่อย
 • มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนฟันอย่างมาก
 • ลดการระคายเคืองของเครื่องมือและลดการเสียดสีของเครื่องมือกับภายในช่องปากเนื่องจากเครื่องมือมีขนาดเล็กกว่าเครื่องมือ Damon ปกติ

ประโยชน์ของการจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบ Damon Clear

 • การรักษาที่เร็วขึ้น
 • สบายกว่า โดยปราศจากแรงดึงแน่นในปาก
 • ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์บ่อย
 • มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนฟันอย่างมาก
 • ทำให้มองไม่เห็นเครื่องมือขณะจัดฟันอยู่ ทำให้ดูสวยงาม
 • เครื่องมือมีสีใส

ข้อเสียของการจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบ Damon

 • ควรดูแลเครื่องมือตามคำแนะนำ และพบทันตแพทย์ตามกำหนด เพื่อผลสำเร็จของการรักษา ตามกำหนด และหากเกิดความผิดปกติของเครื่องมือภายในช่องปาก ให้พบหรือปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อรักษาอาการผิดปกติเหล่านั้น
 • หากมีอุปกรณ์หลุดหรือสูญหายอาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ให้แก่คนไข้
 • เนื่องจากการออกแบบเครื่องมือที่ทำให้มาพบทันตแพทย์น้อยครั้งลง จึงต้องพยายามดูแลเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประสิทธิ ภาพของเครื่องมือในการทำให้ฟันเคลื่อนตัวตามต้องการ รวมถึงทำความสะอาดได้เหมาะสม
 • ต้องการความร่วมมือจากผู้ที่มาจัดฟันมากตั้งแต่การทำความสะอาดเนื่องจากความซับซ้อนของเครื่องมือที่เป็นบานปิดเปิด ทำให้ไวต่อการเกิดหินปูนหากคนไข้ไม่รักษาความสะอาดให้ดี ซึ่งทำให้การเปิดเข้าออกของเครื่องมือทำได้ยากมากและนอกจากนี้ระบบนี้มีการใช้ยาง elastic ค่อนข้างบ่อย เพื่อลดการถอนฟัน ผู้ป่วยต้องเปลี่ยนยางทุกวันและใส่ยางบ่อยๆ หากไม่ใส่จะไม่ได้ผลการักษาจัดฟันที่ดีจึงต้องการความร่วมมือจากผู้ป่วยค่อนข้างมาก

ระยะเวลาในการรักษา

โดยปกติแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป ในการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพฟัน และโครงสร้างฟันของแต่ละคน ดังนั้นระยะเวลาจึงอาจไม่เท่ากันในแต่ละบุคคล ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้กำหนดและดูแลเรื่องนี้

แพ็กเกจพิเศษ

ให้คุณเลือกได้ตามใจ

การดัดฟันอื่นๆ

ติดตามเราได้ที่

จัดฟันแบบ DAMON

แบ่งจ่าย
ครั้งที่ 1 – 2 : 10,000 บาท (ทุกแบบ)

DAMON Q

งวดที่ 3-12

ครั้งละ

5,000 บาท

DAMON CLEAR

งวดที่ 3-12

ครั้งละ

6,500 บาท

บทความอื่นๆ

การผ่าตัดเหงือกเพิ่มความสูงตัวฟัน หรือผ่าตัดร่นเหงือก (Crown lengthening